ODCZYTY

       O G Ł O S Z E N I E Dotyczy odczytów wodomierzy            Jak co roku prosimy o samodzielne  przeprowadzenie odczytu wodomierzy z datą 01.01.2020r.         Odczyty prosimy dostarczyć do  biura SM „RODŁO” lub  przesłać na >>> czytaj więcej >>>

CZYNSZE 2020

          Zmiany opłat czynszowych        Informujemy, że od   01.01.2020 r.   zmianie ulegną składniki czynszowe  w  SM RODŁO : Było                             Będzie Opłata za ZW                    10,55  zł/m³                   10,55  zł/m³ Opłata za CW                    17,00  zł/m³ >>> czytaj więcej >>>