ODCZYTY

       O G Ł O S Z E N I E Dotyczy odczytów wodomierzy            Jak co roku prosimy o samodzielne  przeprowadzenie odczytu wodomierzy z datą 01.01.2020r.         Odczyty prosimy dostarczyć do  biura SM „RODŁO” lub  przesłać na >>> czytaj więcej >>>