Certyfikaty energetyczne budynków

Certyfikaty  są uniwersalne dla wszystkich budynków Osiedla „RODŁO”