Informacja w sprawie wyboru Prezesa SM Rodło w Opolu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu informuje, że w wyniku konkursu z dniem 01 maja 2022 roku na funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu został powołany Pan Maciej Kamrowski (mieszkaniec osiedla).