Informacja Zarządu

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd SM „Rodło” informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 roku na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), podjął decyzję o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niewypłacaniu z tego tytułu świadczeń urlopowych w roku 2022r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na przełomie miesiąca styczeń i luty 2022 roku , były Prezes Dariusz Zbieg kosztował spółdzielnię kilkadziesiąt tysięcy złotych i wg Zarządu, zwrócenie się byłego Prezesa o wypłatę świadczenia socjalnego jest co najmniej niestosowne.
Informujemy także, że prace porządkowe na terenie spółdzielni wykonywane są na bieżąco, prace konserwacyjno – remontowe placu zabaw są przewidziane na miesiąc maj.