Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu zaprasza na otwarte posiedzenie Rady
Nadzorczej, które odbędzie się w dniu 22.02.2022 roku o godz. 17:00 na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu ul. Grudzicka 48.

Zaproszenie jest kierowane wszystkich mieszkańców osiedla bez względu na to czy ktoś jest członkiem spółdzielni czy też nie.