ODCZYTY

       O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy odczytów wodomierzy

           Jak co roku prosimy o samodzielne  przeprowadzenie

odczytu wodomierzy z datą 01.01.2020r.

        Odczyty prosimy dostarczyć do  biura SM „RODŁO” lub  przesłać na adres e-mail spółdzielni. biuro@rodlo.com.pl w terminie do 13.01.2020 r.

Odczyty powinny zawierać :

Imię i Nazwisko Adres        data odczytu (01.01.2020 r)  i podpis

 

Miejsce montażu zw/ cw Nr wodomierza Wskazanie (m³)
łazienka cw 8331696 61
łazienka zw 3331135 13
kuchnia cw 7331678 19
kuchnia zw 9731696 2

 

 

Zarząd