CZYNSZE 2020

          Zmiany opłat czynszowych

       Informujemy, że od   01.01.2020 r.   zmianie ulegną składniki czynszowe  w  SM RODŁO :

Było                             Będzie

Opłata za ZW                    10,55  zł/m³                   10,55  zł/m³

Opłata za CW                    17,00  zł/m³                   17,00  zł/m³

CW opłata stała                12,50  zł/lok                  12,50  zł/lok

Opłata za CO                      1,80   zł/m²                     1,65  zł/m² 

Wywóz śmieci  seg.          13        zł/os                    19       zł/os *

                          n/seg.        20       zł/os                    38       zł/os *

Eksploatacja                       2,98   zł/m²                    3,25  zł/m² 

Podatek od nier.                 0,12   zł/m²                    0,15  zł/m²  **

Remonty                              1,80   zł/m²                    1,70   zł/m² 

Normatyw                           3,42   zł/m²                    3,49   zł/m²  ***

* Uchwała Nr XIX/372/19  RADY MIASTA

** Uchwała Nr XIX/369/19  RADY MIASTA

*** Uchwała  Zarządu PKO BP SA

Opłaty zależne od SM  wprowadzono  Uchwałą 13/RN/2019

 

Opłaty nie uwzględniają oczekiwanych  w 2020 r. podwyżek cen (usług, pracy, ubezpieczeń, energii elektrycznej i cieplnej, …)

                                                                                     Zarząd.