Program wyborczy Dariusza Zbiega

MOJE MOTYWACJE

 

Od lat działam na rzecz dzielnicy Kolonia Gosławicka. Inspiracją dla moich działań są często skargi mieszkańców SM RODŁO, a czasem moje przemyślenia konsultowane z mieszkańcami.

Problemy dzielnicy Kolonia Gosławicka są znane doskonale. Przedstawiałem je wielokrotnie  Panu Prezydentowi oraz na  komisjach : Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Bezpieczeństwa
i Porządku. Prowadziłem rozmowy z MZD, proponując przykładowe rozwiązania problemów. Niestety postępu w realnym horyzoncie czasowym nie widać. Udział w Radzie Miasta Opola mógłby zwiększyć moją skuteczność.

 

 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY

  1. Wzmożenie działań Urzędu Miasta i jego instytucji w celu zmniejszenia emisji gazów szkodliwych.

Zdaniem niezależnych analityków, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Stan powietrza , wód i gleby jest zły. Od lat, jako zarządzający spółdzielnią mieszkaniową,  pozyskuję środki pozwalające na inwestycje w minimalizację emisji oraz w „Odnawialne Źródła Energii” (OZE).  Pomimo wielu sukcesów, uważam, że działania UM oraz innych instytucji są daleko niewystarczające. Stworzono całą gamę programów, rzeczywista  pomoc jest jednak zbyt mała. Będę stymulował powstawanie projektów, które w oparciu o Fundusze Europejskie, Norweskie, NFOŚ, WFOŚ i inne, będą wpierać ten ważny aspekt naszego życia.

 

  1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Nie jest możliwa budowa nowoczesnego miasta, jeśli nie istnieje pełen MPZP, który uwzględnia  potrzeby  komunikacyjne  i mieszkalno-bytowe. Winien on uwzględniać potrzeby sportowo- rekreacyjne, zapewniać wystarczającą ilość terenów zielonych i dostęp do nich. Plan taki powinien stanowić  kotwicę i podstawę  wszelkich działań inwestycyjnych. Odstępstwa od planu winny być  incydentalne i transparentne. Obecnie bywa z tym różnie.

 

  1. Radykalne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów na drogach równoległych do obwodnicy.

Obecność strefy przemysłowej na granicy dzielnic, przy ul. Wschodniej, powoduje znaczne obciążenie ruchem naszych ulic, emisję hałasu i spalin. Ulice: Tysiaclecia, Grudzicka oraz Morcinka
w godzinach 15:00 – 17:00 są zakorkowane. Kierowcy omijając korki, kierują się na osiedlowe uliczki: Akacjową, Wilsona oraz Poziomkową. W Grudzicach samochody omijają zatory na ul. Morcinka przez ul. Gombrowicza czy Leśmiana. To nie są rozwiązania, które satysfakcjonują mieszkańców. Samochody ze strefy przemysłowej powinny być prosto  kierowane na obwodnicę, z dala od naszych domów. Nie wolno nam pozwolić, by 2 tysiące  samochodów dziennie, ze strefy przemysłowej, rozjeżdżało nasze uliczki. Zmienić to może jedynie węzeł drogowy na terenach przemysłowych. Węzeł taki, wybudowany w dialogu z mieszkańcami, będzie błogosławieństwem dla dzielnic: Kolonia Gosławicka i Grudzice.

 

  1. Stworzenie na obszarach za obwodnicą autentycznych terenów rekreacyjnych, nie kolidujących z ruchem samochodowym.

Prezydent Opola zagwarantował wykonanie drogi pieszo-rowerowej pod obwodnicą, na przedłużeniu ul. Obrońców Pokoju. http://rodlo.com.pl/index.php/2018/09/23/wezel-goslawicka-odpowiedz-prezydenta/

Poprawi ona dostęp mieszkańców do terenów rekreacyjnych – rzeczywistych „zielonych płuc Koloni Gosławickiej”. Trasa do Mostka Sponsora skróci się o ok.1400 m. Na terenach rekreacyjnych zaplanowano budowę zbiornika wodnego, przy węźle (drodze gospodarczej) możliwe będzie wybudowanie parkingu dla pojazdów dojeżdżających do strefy.

Możliwe jest stworzenie ciągu ścieżek rowerowych od Maliny do Kępy, między lasem a obwodnicą.

 

5. Stworzenie ścieżek rowerowych na terenach rekreacyjnych (za węzłem) i przepustu pod torami.

Droga, która biegnie za obwodnicą w Grudzicach dochodzi do linii kolejowej i tam zakręca. Wielu rowerzystów, ryzykując zderzenie z Pendolino przechodzi przez tory z rowerami, często z dziećmi. Na Google Maps świetnie widać wydeptaną ścieżkę. https://www.google.com/maps/@50.657203,17.9957118,3a,75y,40.34h,72.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sloYqe0KJzsDB34qqE7OPjw!2e0!7i13312!8i6656

Tak nie musi być. Przy odrobinie elastyczności i wsparciu UM można wyprofilować brzeg rzeczki Malinki tak, by pozwalał na przejście na drugą stronę torów pod mostkiem. Inwestycja taka  nie wymaga nawet zakupu gruntów, gdyż może być w całości poprowadzona na działkach gminnych i Wód Polskich. http://rodlo.com.pl/index.php/2018/09/23/sciezki-rowerowe/   z 3 załącznikami

 

  1. Budowa parkingów przy „kompleksie edukacyjnym” PSP20 oraz PP20, usytuowanym przy ul. Grudzickiej 48.

W godzinach porannych dowóz dzieci do w/w powoduje olbrzymie utrudnienia ruchu na ulicach Nowowiejska i Grudzicka. Obowiązkiem osób zarządzających Opolem jest przystosowanie tych, podległych im, obiektów także pod kątem komunikacyjnym. Obecnie, praktycznie miejsca parkingowe nie istnieją. Samochody parkują na ulicach lub na chodnikach. Korki na Nowowiejskiej są zagrożeniem, ale i stratą czasu dla mieszkańców dzielnicy  i rodziców.  Rozwiązanie jest możliwe. http://rodlo.com.pl/index.php/2018/01/10/nowowiejska-korki/   Budowa ronda nie jest warunkiem niezbędnym.

 

  1. Poprawa funkcjonowanie niektórych wydziałów UM.

Mam wiele  bezcennych doświadczeń z długoletnich kontaktów z urzędami i przemyśleń na ich temat. Chciałbym je wykorzystać do poprawy życia nas wszystkich.

 

Zamiast  podsumowania chciałbym byście Państwo zastanowili się, dlaczego np. w dzielnicy Kolonia Gosławicka, z której przychody wpływają szerokim strumieniem do kasy miasta, tak niewiele w ostatnich latach przeprowadzono inwestycji infrastrukturalnych?

W sposób oczywisty strefa przemysłowa przy ul. Wschodniej oddziałuje negatywnie na dzielnice przez zwiększony ruch, zanieczyszczone powietrze, pyły i hałas.

Czy nie byłoby uczciwie, gdyby część z tych przychodów wróciła w formie rekompensaty, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury tego terenu?

np. na remont ulicy Wschodniej, remont chodników wzdłuż Grudzickiej i Tysiąclecia, kanalizację deszczową ulic, …. itp.

 

                                                           Jestem przekonany, że z Waszą pomocą potrafię tego dokonać. 

Kandydat do Rady Miasta Opola

Dariusz Zbieg 

KWW Marcina Gambca  okręg 3  miejsce 9