Protest wyborczy

 

             W dniu 27.10.2017 r., zgodnie z obietnicą, na ręce Sekretarza Urzędu Miasta Opola – Grzegorza Marcjasza przekazaliśmy „Protest wyborczy” do Miejskiej Komisji Wyborczej. Nie jest naszą intencją unieważnienie Wyborów do Rad Dzielnic 2017 r.  lecz napiętnowanie   działań  urzędników miasta,  które potrafią całkowicie wypaczyć wyniki głosowań ( wyborów). Tak było w naszym przypadku, gdzie po zastosowaniu  manewru „właściwego” doboru granic obwodów z głosowania zrezygnowało, co najmniej, 15 naszych wyborców z ul. Nowowiejskiej.  Możliwość stosowania takich manewrów, w jakichkolwiek wyborach,  winna być  w państwie demokratycznym wyeliminowana.

 

http://rodlo.com.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-tytułu-1.png

Opole 25.10.2017r.

Dariusz Zbieg

Rafał Pisula

Adrian Talkowski

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

W OPOLU

Ratusz p. 311

My niżej podpisani wyborcy w „Wyborach do Rady Dzielnicy 2017r.” umieszczeni w spisie wyborców w obwodzie OKW 11 składamy protest w oparciu o art. 81 § 1 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przeciw nieprawidłowościom mającym miejsce przy przeprowadzaniu wyborów w Dzielnicy Kolonia Gosławicka, mających znaczący wpływ na wyniki wyborów:

  1. utrudnienie dostępu do lokalu wyborczego nam i naszym wyborcom z ulicy Nowowiejskiej przez, niczym nie uzasadnione, selektywne przyłączenie ul. Nowowiejskiej do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą w Przedszkolu Publ. nr 37 „Elemelek” – Opole, ul. Jesionowa 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr.11 jest oddalona od ulicy Nowowiejskiej o 2,2 km podczas gdy Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 – Opole, ul. Grudzicka 48, oddalona jest o 200 m. Wszystkie „ulice w okolicy głosowały” w OKW 10. Wielu naszych wyborców odeszło spod urny z kwitkiem. Ten fakt łatwo potwierdzić u członków OKW 10. Mamy wiedzę od wyborców, że wielu zrezygnowało z udziału w wyborach po bezowocnym spacerze do OKW 10, a wielu po uzyskaniu informacji o „banicji” do OKW Nr.11 także zrezygnowało. Jesteśmy przekonani , że fakt taki miał znaczenie decydujące dla wyniku wyborów. Brakło nam do wyboru odpowiednio 2 , 5 i 16 głosów.

Dowody :

– OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 13 października 2017

– Mapka obwodów wyborczych Kolonia Gosławicka – załącznik nr.1

brak wystarczającej informacji o granicach obwodów i siedzibie OKW.

Żaden z nas ani żadna z osób z jakimi rozmawialiśmy nie widziała żadnego obwieszczenia na terenie dzielnicy Kolonia Gosławicka. Wg. informacji uzyskanej w biurze Sekretarza UM Opola OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 13 października 2017   zostało rozwieszone wyłącznie w lokalach wyborczych OKW. Z całą pewnością nie to mieli na myśli twórcy uchwały którzy w Uchwale nr. XLVI /895/17 Rady Miasta Opola §25 p-kt 4 zawarli :

Prezydent obwieszczeniem podaje do wiadomości publicznej granice obwodu głosowania i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej przez rozplakatowanie na obszarze Dzielnicy najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów”.

Gdyby taka była wola twórcy uchwały, to napisałby:

rozplakatowanie w siedzibach OKW.

Wiele słyszeliśmy o informacjach zawartych na stronach miasta. Śledziliśmy je na bieżąco. Na żadnej stronie miasta dedykowanej wyborom w nie znaleźliśmy ww. obwieszczenia w przepisowych terminach. Nawet strona „www.Opole.pl > Rada Miasta Opola > Wybory do Rad Dzielnic > Wybory do Rad Dzielnic 2017 > Gdzie głosować w wyborach do rad dzielnic w Opolu>” nie zawiera „Obwieszczenia ..” lecz tylko

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.677.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 13 października 2017 r. gdzie można było znaleźć jedynie informację, że najbliższy OKW jest nr 10 ul. Grudzicka 48. Nie ma nawet linka z tej strony do „Obwieszczenia” .

Znalezienie OBWIESZCZENIA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 13 października 2017r. wymaga wejścia w BIP gdzie jest ono głęboko ukryte na stronie http://www.bip.um.opole.pl/?id=42314

Obecnie widzimy je również w załączniku na str. www.Opole.pl > Rada Miasta Opola > Wybory do Rad Dzielnic > Wybory do Rad Dzielnic 2017 > Wybory do rad dzielnic. Poznaj kandydatów – sprawdź gdzie głosować. pod datą 2017-10-18 13:31:40, czyli odległą od wskazanej w uchwale.

Dowody :

– zrzuty stron www.Opole.pl > Rada Miasta Opola > Wybory do Rad Dzielnic > Wybory do Rad Dzielnic 2017>…..

– zrzut strony http://www.bip.um.opole.pl/?id=42314

Reasumując

  • Wzywamy do korekty obwodów wyborczych dyskryminujących kandydatów oraz mieszkańców, w tym ul. Nowowiejskiej.

  • Wzywamy do stosowania przepisów Uchwały nr. XLVI /895/17 Rady Miasta Opola, szczególnie w temacie informowania wyborców.

Nie wnosimy o unieważnienie wyborów.

Rafał Pisula            Adrian Talkowski              Dariusz Zbieg

Załaczniki :

Mapka obwodów wyborczych Kolonia Gosławicka

Zrzuty stron www.Opole.pl > Rada Miasta Opola > Wybory do Rad Dzielnic > Wybory do Rad Dzielnic 2017>…..

Zrzut strony http://www.bip.um.opole.pl/?id=42314