Podziękowania po wyborach

 

W imieniu kandydatów z Naszego Osiedla  Bardzo dziękuję za udział w wyborach i oddane głosy.  Nie było łatwo ponieważ zamiast 200m  do urny trzeba było jechać 2,2 km.  Takiego zaszczytu doświadczyła tylko ul. Nowowiejska. Na dole załączam mapkę okręgów wyborczych w Kolonii Gosławickiej.

http://rodlo.com.pl/wp-content/uploads/2017/10/3.Mapka-okręgu.jpg


         W imieniu 3 kandydatów występujemy do Miejskiej Komisji Wyborczej z protestem wyborczym w kwestiach :

           1.utrudnianie dostępu do lokalu przez, niczym nie uzasadnione, selektywne przyłączenie ul. Nowowiejskiej do lokalu wyborczego znacznie!!! bardziej oddalonego, ( 2,2 km zamiast 200m)

          2.brak wystarczającej informacji o granicach obwodów i siedzibie OKW.  Uchwała nr. XLVI /895/17 Rady Miasta Opola  25 p-kt 4

 

Wzywamy do korekty obwodów wyborczych szykanujących kandydatów oraz mieszkańców ul. Nowowiejskiej.

Nie wnosimy o unieważnienie  wyborów.

 

W tym roku nie udało się, będziemy walczyć za 2 lata.

Nie zniechęci nas to do pracy na rzecz Dzielnicy.


                                                 Rafał Pisula                   Adrian Talkowski                Dariusz Zbieg

                                                                                                  Byli Kandydaci do Rady Dzielnicy