Z A W I A D O M I E N I E !

 Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

                      Na podstawie Art.39 ustawy z dnia 16.09.82r Prawo spółdzielcze, § 79 Statutu Spółdzielni

   Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu

     uprzejmie  zaprasza Członków  Spółdzielni  na

     WALNE   ZGROMADZENIE  

 KTÓRE  ODBĘDZIE  SIĘ

        DNIA   28.06.2016 r.  (wtorek )  OD  GODZ. 17 00 do 2130

        w Szkole Podstawowej Nr 20  w Opolu  przy ul. Grudzickiej 48 w  sali   stołówki

        Sprawozdanie finansowe za 2015 rok i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad udostępnione są do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowowiejskiej 5

                                                                                                                                                                                                                      Zarząd.

Pomoc komputerowa, Pomoc komputerowa Opole, serwis komputerowy, odzyskiwanie danych, przywracanie danych, naprawy komputerów, sieci teleinformatyczne,serwis komputerowy Opole, ochrona danych osobowych, naprawy komputerów Opole <a href=”http://opti-net.pl”> opti-net.pl </a>