Akty prawne

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO”

Regulamin U. Pomiarowych

Sprzątanie suszarni

Regulamin dostarczania korespondencji

Regulamin c.o.

Regulamin wynagrodzenia pracowników SM „Rodło” w Opolu

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Rodło” w Opolu

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Rodło” w Opolu z dnia 26.07.2013 r.

Uchwała nr 20/2013 Rady Nadzorczej SM „Rodło” w Opolu z dnia 26.07.2013 r.

Regulamin w sprawie zużycia wody i odprowadzenia ścieków, oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SM „Rodło”

Regulamin pracy Zarządu SM „Rodło” w Opolu

Regulamin udostępniania dokumentów SM „Rodło” w Opolu

UCHWAŁA Nr 01/2013

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

dot. ważności Walnego Zgromadzenia. Komisja Mandatowo–Skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu w dniu 28 listopada 2012 r.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 28 listopada 2012 r.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

Wybranej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu w dniu 28 listopada 2012 r. dot. wyników głosowania uchwał.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dotyczący przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej, zgodnie z § 85 Statutu Spółdzielni.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

Wybranej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu zwołanego w dniu 28 listopada 2012 r.

 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu odbytego w dniu 28 listopada 2012 r.

 

UCHWAŁA Nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu za rok 2011.

 

UCHWAŁA Nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu za rok 2011.

 

UCHWAŁA Nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu za rok 2011.

 

UCHWAŁA Nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Urszuli Dworaczek Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marii Kulig Członkowi Zarządu-Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

UCHWAŁA Nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2013 w kwocie: 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

UCHWAŁA Nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu na rok 2012-2015.

 

UCHWAŁA Nr 01/2012

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Zasad Rozliczania Kosztów Energii Cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło”.

REGULAMIN ustalania opłat i rozliczania energii do lokali mieszkalnych

 

UCHWAŁA Nr 22

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz garażu z wyłączeniem lokali mieszkalnych nowo wybudowanych.

 

UCHWAŁA Nr 24

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 07 października 2008 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia opracowanych i wyszczególnionych poniżej regulaminów:

  1. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu;
  2. Regulamin rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej i zimnej wody oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu;
  3. Regulamin rozliczenia kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu;
  4. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania oraz   ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu.

UCHWAŁA Nr 25

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia opracowanych i wyszczególnionych poniżej regulaminów:

  1. Regulamin wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu;
  2. Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu;
  3. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu.

UCHWAŁA Nr 28

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia opracowanego Regulaminu o ochronie danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu. Regulamin zaczyna obowiązywać po terminie dwóch tygodni od podjęcia niniejszej uchwały.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RODŁO”

 

UCHWAŁA Nr 3/07

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN ZARZĄDU

 

PROTOKÓŁ z dnia 25 maja 2007 r.

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu odbytego w dniu 25 maja 2007 r.

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO”

Regulamin ustalania opłat i rozliczania energii do lokali mieszkalnych

Regulamin gospodarczego funduszu remontowego

Regulamin gospodarki mieszkaniowej

Regulamin rozliczenia wkładów mieszkaniowych

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej

Regulamin c.w.u.

Regulamin porządku domowego

Regulamin przetargów – Regulamin określa  zasady postępowania stron w przetargu ogłoszonym w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Regulamin przetargu nas zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz garażu i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym z wyłączeniem lokali mieszkalnych nowo wybudowanych.

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Pomoc komputerowa, Pomoc komputerowa Opole, serwis komputerowy, odzyskiwanie danych, przywracanie danych, naprawy komputerów, sieci teleinformatyczne,serwis komputerowy Opole, ochrona danych osobowych, naprawy komputerów Opole <a href=”http://opti-net.pl”> opti-net.pl </a>