Ogłoszenie naboru ofert na malowanie budynków spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „RODŁO” w Opolu ul. Nowowiejska 5   zleci malowanie  powierzchni wewnętrznych budynków mieszkalnych . Zlecenie polegać  ma na  wykonaniu malowania  ścian i sufitów  9 klatek schodowych  farbą emulsyjną oraz  lamperii  i balustrad farbą olejną.

Przybliżony obmiar  to :

  1. Ściany i sufity  –  farba emulsyjna                                –   2880 m²
  2. Lamperie   + schody + barierki   –  farba  olejna         –   1450  m²

Celem prawidłowego przygotowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na przedmiotowych budynkach, po uzgodnieniu terminu.  tel. 536853327 w godz. 9:00 – 14:00

Oferta winna zawierać:

  1. sumaryczny koszt  robocizny :

drobne szpachlowania, czyszczenie, gruntowanie   – w PLN brutto.

  1. sumaryczny koszt  materiałów proponowanych – w PLN brutto       z podaniem ich nazw oraz  atestów i aprobat technicznych.
  2. termin wykonania.
  3. minimum 2 referencje na obiektach porównywalnych.

Rodzaj wynagrodzenia: ryczałtowe.

Termin złożenia ofert – 22.04.2016r. godz. 12°°

Wybór zostanie dokonany w terminie -do 30.04.2016r.

Termin wykonania – do 29.08.2016r.

Pozostałe zagadnienia zostaną ustalone na etapie podpisywania standardowego wzoru umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do ograniczenia  wielkości powierzchni malowanej lub rozbicia  zlecenia na  etapy.

Pomoc komputerowa, Pomoc komputerowa Opole, serwis komputerowy, odzyskiwanie danych, przywracanie danych, naprawy komputerów, sieci teleinformatyczne,serwis komputerowy Opole, ochrona danych osobowych, naprawy komputerów Opole <a href=”http://opti-net.pl”> opti-net.pl </a>

Dodaj komentarz