Historia

logo1Spółdzielnia założona została 09 grudnia 1982 roku z inicjatywy Komitetu Założycielskiego składającego się z 32 członków.

Członkami pierwszej Rady Nadzorczej zostali:

* Krzysztof Adamski
* Martyna Adamowicz
* Barbara Mofina
* Adam Chrzanowski
* Andrzej Ziobem
* Piotr Zdybowicz
* Tadeusz Pazderski
* Zbigniew Czarnecki
* Bożena Porcz
* Bogusława Wachowiak
* Wanda Werhun

Założeniem nowo powstałej Spółdzielni było budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne.

W zakresie budownictwa wielorodzinnego Spółdzielnia zamierzała inwestować na trzech lokalizacjach:

* Osiedle „Rodło” z programem        7 500 mieszkań
* Osiedle „Nowa Wieś Królewska”     1 073 mieszkania
* Osiedle „Królowej Jadwigi”            2 034 mieszkania

Powyższy program zamierzano zrealizować w okresie od 1986 roku do 1990 roku.

W zakresie budownictwa jednorodzinnego Spółdzielnia zakładała realizację:

* na osiedlu Królowej Jadwigi             95 domków
* na osiedlu Nowa Wieś Królewska    128 domków

Realizacja pierwszego osiedla miała nastąpić w 1986 roku a zakończyć w 1990 roku.

Sfinansowaniem budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego stanowić miały:

* wkłady mieszkaniowe członków,
* kredyt bankowy na spółdzielcze budownictwo  mieszkaniowe,

Koncepcja programowo-przestrzenna opracowana została przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Opole.

W zakresie członkowsko-mieszkaniowym zaproponowano przyjęcie wszystkich kandydatów na członków zarejestrowanych w Spółdzielczym Biurze Mieszkaniowym Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowych w Opolu.

Zmiany ustrojowe jakie nastąpiły w gospodarce na początku lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do załamania się polityki państwa w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego, które nie wypracowało tej polityki do dzisiejszego dnia.

Pierwszą siedzibą Spółdzielni było biuro przy ul. Krakowskiej 37 od 01 stycznia 1999roku siedziba Spółdzielni mieści się na osiedlu przy ul. Nowowiejskiej 5.

Na przełomie lat 1990-1992 oddano do użytku i zasiedlono 9 budynków, które obecnie tworzą zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” w Opolu nabyła osobowość prawną w dniu 31 grudnia 1982 roku na podstawie wpisu do rejestru Nr RSA 1030 dokonanego przez Sąd Rejonowy w Opolu.

Obecnie Spółdzielnia posiada 9 budynków i 144 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 9 035 m2 oraz uregulowany stan prawny gruntów we władaniu.

Struktura lokali mieszkalnych wg statusu własności przedstawia się następująco:

* z lokatorskim prawem do lokalu 62 mieszkania,
* z własnościowym prawem do lokalu 38 mieszkań,
* z własnością odrębną 44 mieszkania,

Aktualnie zgodnie z wymami prawa Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001333401.

Spółdzielnia posiada następujące numery ewidencyjne:

* REGON  001019869
* NIP       754-000-39-74
* PKD      6832Z

Pomoc komputerowa, Pomoc komputerowa Opole, serwis komputerowy, odzyskiwanie danych, przywracanie danych, naprawy komputerów, sieci teleinformatyczne,serwis komputerowy Opole, ochrona danych osobowych, naprawy komputerów Opole <a href=”http://opti-net.pl”> opti-net.pl </a>

Dodaj komentarz